โรงเรีียนคำม่วงจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2563
Mar 8–9
นายศิริโยทิน สีรักษ์ (Owner)
สุภาภรณ์ เวียนเตียง