เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม การดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม
Mar 18, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)