Annual Day 2019
Nov 14, 2019 – Dec 21, 2021
lsps photo (Owner)
Sasmita Biswal
Uma Sharma
Ramya
Prativa Panigrahi
Sreenibas Sahoo
Lalit Narayan Sahoo
Pratigulla Lathanaidu
Lopamudra Naik