งานต้อนรับท่าน ผอ.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562
Dec 5–8, 2019
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์