วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 อาจารย์วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ ที่ปรึกษากลุ่ม "ศิลปะหัตถกรรม" ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยนางสาวมารยาท วงษ์พวง นักวิชาการศึกษา วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ สินค้าเกษตรแปรรูป ได้จัดกิจกรรมการทำน้ำปลาหวานน้ำตาลห้วยกรด เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้เเก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ อาคารเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
Oct 2, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)