การอบรมเชิงปฏิบัติการและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย "ครู ๔.๐" ประจำปี ๒๕๖๔ (๑๓ กันยายน ๒๕๖๔)
Sep 12
นางณัชชา ทีนา (Owner)
Pataranan Ingpoo
พรทิพย์ ศรีทอง
chama art
สุจิน มีชัย
Jutharat Phaktao
Sopaporn Seneesort
Thitiorn Lasaeng
Orapin Noibuathong