15 มกราคม 2563 : คณะครูและนักเรียนร่วมกันออกกำลังกายตอนเช้าเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
Jan 16
 · 
Shared
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)