Budowa Grzedzice 2
24–29 kwi 2019
Krystian Łangowski (właściciel)
Aleksandra Łangowska
Beata Cecot
arkadiusz niemiec
Sylwia Łangowska
Andrzej Dolar
Piotr Płuciennik
Jacek Salamon
Sebastian Wawrzycki