พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562
Mar 2
computer 001 (Owner)
Jame Win
Nene Tunyong