พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562
Mar 2, 2020
KruCom Indy (Owner)
Jame Win
Nene Tunyong