Tổng kết nhạc hè Phansinh 2022
Jul 29 – 30, 2022
Xuan Thanh Pham (Owner)
Phuc Tran
Trường Paul
Oanh Hoàng
Nguyễn Ngọc Thắng
Nho Nguyễn Văn
Nhã Trang Võ
Tròn
NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG ÂN