2017-2018 கொலம்பஸ் (ஒஹயோ) தமிழ்ப் பள்ளி ஆண்டு விழா
May 18–19, 2018
CTS Tamil School (Owner)
ananthi selvakumar
M.S. Murugan
LakshmiKanthan Aiyyakan
A Pandian
Arivazhagan Pandian