กิจกรรม "ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง" วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.30 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Jun 27, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
07 ทัพฟ้า จันทบุตร
Jakjaan Nati
ประภารัตน์ ลาวัณย์ศิริ
ไฮไลท์เอ็นเอ็นเอ็กวัน
Rainy•_•days Season
ฐิติวรดา บํารุงสําราญ