ครอบครัวพอเพียงเลยพิทยาคม ร่วมกับ ชมนุมเลยพิทย์จิตอาสา ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมสบทบทุน และสนับสนุนเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์การเรียน ชุดพละ อุกรณ์การกีฬา เพื่อช่วยเหลือน้องๆๆโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน ซึ่งจะรับบริจาคทุนและสิ่งของ ที่ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารกาสะลอง ( อาคาร 2 ) ชั้น 2 ห้อง 221 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ หน.กลุ่มสาระฯ 0610832984,และบอร์ นร.แกนนำ 084-0272631 (ทรงเผ่า)
Feb 5, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)