17 สิงหาคม 2561 ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันส่งเสริมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Nov 20, 2019
 · 
Shared
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)