100 ปี กัลยาณี เปิดบ้านนางฟ้า 61 (30-31 พ.ค. 61)
Jan 27, 2014–May 30, 2018
อรุณ ไชยวรรณ์ (Owner)
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์
รุ่งทิพ จันทร์มุณี
อารมย์ ชลสิทธิ์
Mkmk Mk
CHOMPOO'O
โสภณ ภักดี
พัฒนศักดิ์ คงเสน
ดวงพร แซ่แต้