2565-08-11 กิตติวิทย์เกมส์
Aug 10 – 11
โรงเรียน ไม้แก่นกิตติวิทย์ (Owner)
นัสริน มาซอ
Ai Fan
Surai Wae
นางสาวภัทราภรณ์ ชูศรีดํา
Airfan Loma
Nursafikah Saero-oh
นาดียะ สิบแซ
ruz_reen Long