📣วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม2566 🔮นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพระซองประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วย #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Sep 1
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)