ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมการเชิงปฏิบัติการ การสร้าง E-PORTFOLIO ด้วยแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Aug 8 – 9, 2023
นายวิศวะ ประสานวงศ์ (Owner)
ห้องเรียน ลือคําหาญ
Pain6ixDuckz
Phannee Chaleeniwat
Runtida Kunpitak
พัชริดา สุวรรณกูฏ
นางสาวเจนจิรา จำปี
13.นายพงศธร ตันสุเทพ
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร