✅ วัน ศุกร์ ที่​ 30 มิถุนายน​ 2566​ เวลา​ 09.00 น. 📌 เทศบาลตำบลพระซองนำโดยนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นาย พีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 8,14 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 4
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)