โรงเรียนโพนทองวิทยายน จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
Aug 26–27
สุเมธ วิชาพล (Owner)
Rongrudee Sanpayu