สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด (Owner)
preechada boonchuay