2019 Sangatith Pooja
Jan 26–27, 2019
Jain Center of Minnesota Minnesota (Owner)
Saurabh Gandhi
Hiral Shah
Dhruv Jain
panna hitendra
Parthiv Shah
Brinda Punamiya