การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
Sep 10, 2020
 · 
Shared
PRACHANIMITPITTAYANUKUL School (Owner)