เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดพานไหว้ครูในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเลยพิทยาคม
Jun 19, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Ajaraya case
15 ตยาคี ปพรประสาร
SM Siriwimon
J M