ส่งครูวีรพันธ์ ชมภูวิเศษ ที่ย้ายไปดรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป.ขอนแก่น เขต 4 และรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
May 26 – Jun 3
 · 
Shared
โรงเรียนบ้านอ้อมกอ ประชาสามัคคี (Owner)