มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ตัวแทนห้องที่ชนะการประกวดผลงานกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study:IS) ประจำปีการศึกษา 2561
Jun 6, 2019
srisawat wittayakran (Owner)
รัชชานนท์ ชนะภัย
เจนจิรา ใจ๋แก้ว
กานต์ธิดา ยาใจ
Napatsawan Mingmuang
มัทรี กาสอน
ภาวิกา ดาวนันท์
ปิยากร เสริมชัย
นายอุดมศักดิ์ ขุนทะ