Liên Trại Huấn Luyện Anoma-Ni Liên-Tuyết Sơn - ngày 02
Mar 30–31, 2018
GĐPT Thiện Trí (Owner)
Y Vy Diep
Minh Trường