กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกเข้มข้น ได้เชิญคุณภราดา ศิลป์ชัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง “สานงานศิลป์ ประดิษฐ์ของชำร่วยไทย” มาสาธิตการประดิษฐ์ของชำร่วยซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ในการสานกระดาษและประยุกต์เป็นของชำร่วย ใส่เครื่องหอม ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน วันที่ 9 ธันวาคม 2562
Dec 8, 2019
 · 
Shared
lasalle school (Owner)