Bardstar 2022
Oct 26 – Nov 9
ZS s MS Pod Vinbargom (Owner)
Adela Belejcakova
Monika Zamborská