2563-10-4 ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับ ปวช.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
Oct 6, 2020
 · 
Shared
Supawit Chalamkol (Owner)