22 มิถุนายน 2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครู และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562
Jun 21–22, 2019
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Owner)
สินีนาฎ พลแสง