วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลพระซอง มอบห้องน้ำ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ (ปรับปรุงห้องน้ำ) บ้านนางดวงจันทร์ ไชยศรี บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 13 ของศูนย์การพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการโดย กองสวัสดิการสังคม และจากนั้นได้พบปะกับนักเรียนโรงเรียน ผู้สูงอายุนครพนมที่ 34 พระซอง กิจกรรม ออกกำลังกายสูงวัยใจเกินร้อย
Apr 28, 2023
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)