சூர சம்காரம் - திரு கல்யாணம் -2019
Nov 2–3, 2019
Sri Muthu Velayuthaswamy Temple (Owner)
21CS114 MADHUMITHA
SANJAI T S
kgs sathish