63-02-13 เชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว
Feb 12, 2020
Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว (Owner)
สพอ เกษตรสมบูรณ์