วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 17
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)