2023-05-08 เข้าค่ายนักเรียนนักศึกษาใหม่(กล้อง1 วันที่สอง)
May 7 – 8, 2023
จรูญ จงกลกลาง (Owner)
ไอซ์จ้าา
ปิ่นแก้ว หาญรัก
ธีระยุทธ ศรีพันธุ์
ปิยพัทธ์ พิพิธกุล
สันติ เบ็ญจศิล
Prateep Anilbol
นพพล สมานกุล
ชนายุส วิเศษคล้อ