14-6-65 การประชุมสภานักเรียน ครั้งที่1/2565
Jun 14, 2022
โรงเรียน วัดสังเวช (Owner)
Khwanthai Ngoeicharoen