SEP 08 19 Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang Mừng Bổn Mạng.
Sep 8 – 9, 2019
William Nguyen (Owner)
Quy Tran
Châu Nguyễn
Trung Pham
parish@ourladyoflavang.org