(2)นายนิกร สุรนาทชยานันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมบูรณาการแบบครบวงจร เรื่อง "ออมดีมีเงินล้าน" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม (Cr.LoeipitNews)
Jan 30, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
10Yotsayong พานกระดึง
12ชนัญชิดา ทุมนานอก