วันที่ 21 ม.ค. 65 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jan 20–21
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
จตุพร พึ่งเพ็ง
หริชยา นราพันธ์
kruyod mtk