TIẾN TRÌNH THƯỜNG HUẤN VÀ HỘI THẢO NGÀY THỨ I - THƯỜNG HUẤN LINH MỤC GIÁO TỈNH HÀ NỘI 2022
Sep 12 – 13
giáo phận Thanh Hóa 2022 Tin (Owner)
Nga Hỏa Thị
Duc jojonguyen
Vân Nguyễn Thanh
C­ương Vũ Văn
Đoàn ngọc
Lê quốc Lập
Tùy Nguyễn
Hữu Hoài Lê