นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบรางวัลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 – 15 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
Feb 5, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)