Lễ Khánh Thành Tiền Đường Nhà Chúa CĐCGVNTU 2019
Sep 17, 2019
Cộng Đoàn Công Giáo Perth (Owner)
Dominic Vien
Nam Nguyen
Yen Kim
Phuong Phan
Sr Thuận
Phuong Tran