Đoàn TNTT - GLV-HT & Ban Trợ tá hành hương Á Thánh Anrê Phú Yên ngày 25.26.27.07.2019.
Jul 25–27, 2019
VinhHoa Church (Owner)
Nguyen Duy Quang
Phat Tran