โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(ทักษะอาชีพและการมีงานทำ)
Aug 5–7, 2020
mansuang soottakarn (Owner)
ก๊ง แซ่ย่าง