ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้บริหารฯ อำเภอบ้านแหลม วันที่ 4 ธ.ค. 2563
Dec 4, 2020
โรงเรียน บ้านบางแก้วฯ (Owner)
ขันเชิง กิ่งไม้กลาง