14.06.2020. Baške Oštarije-pl. dom Prpa-vrh Butinovača (1127m)-Ravni Dabar-Kuk Čelina-Dabarska Kosa
Jun 14–15
Dejan Dragoslavić (Owner)
Zeljko Petrak
pdkamenjak@gmail.com