37 th Annual Sports Day Celebration
Jan 9–10
Ramakrishna Mission Villupuram (Owner)
Malathi Shiyam
Deva Sena
Tharun Raj
NAGALAKSHMI G
Swami Vimokshananda Puri