ค่ายกิจกรรมเชิงวิชาการและนันทนาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(อัจฉริยภาพ) ม.ต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Jul 8, 2018
Rattana Rattanametanan (Owner)
วิไล สาคร
Natta C