หลักสูตร วิธีการลงโทษทางวินัยแบบสร้างสรรค์ ความไม่เข้าใจในทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง จะแก้ไขอย่างไร รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.30 น. –16.00 น. ) ณ ห้องลาเวนเดอร์ 2 ชั้น 2
Nov 22, 2018
 · 
Shared
Parinya Pui Classic Fine Foods (Owner)